Správa a údržba dětských hřišť

Nabízíme také služby v oblasti oprav a údržeb dětských hřišť a s tím spojenou obnovu zeleně a terénních úprav v okolí samotného dětského nebo sportovního hřiště.

Zajišťujeme instalaci herních prvků a usazení dle norem. 

Součástí údržby je pravidelná kontrola herních prvků, jejich opravování, a pokud je to nutné, tak jejich natírání.  Udržujeme a měníme povrchy v dopadové zóně herních prvků. Součástí údržby je výměna písku v pískovištích a rekonstruujeme betonové konstrukce pískovišť. Naše společnost také umí dodat lavičky a oplocení dle Vašich požadavků.

V okolí dětských a sportovních hřišť je také zeleň, o kterou se také staráme. Zatravňujeme a osazujeme okolí hřiště, provádíme seče a hnojení travnatých ploch.

Na požádání zpracujeme provozní a návštěvní řád a harmonogram pravidelných kontrol u každého dětského nebo sportovního hřiště.  

 

MÁM ZÁJEM / CHTĚLI BYCHOM SE ZEPTAT