Stavební práce a inženýrská činnost

Zabýváme se stavební a inženýrskou činností, která obsahuje dohled nad postupem stavby, řízení stavby od vypracování projektu, přes stavbu až po dokončení stavby a její předání.

Naše činnosti se vždy odvíjí od požadavků a potřeb zákazníka, můžeme provádět kompletní činnosti nebo pouze nějakou část inženýrské činnosti jako je třeba stavební dozor nebo jen konzultace, nebo příprava stavby.

Inženýrská činnost

Jedná se o strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání.

Zařídíme získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb.

Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro malé i velké pozemní stavby ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Projekt

Na začátku jsme schopni obstarat projekt a projektovou dokumentaci včetně vstupních podkladů, zadání cílů pro investory, zabezpečení geodetických posudků, vypracování projektu a zabezpečení výběru staveniště.

Dokumenty

Zajistíme projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi, vydání územního rozhodnutí – včetně návrhu na zahájení řízení až po jeho konečně vydání.

To samé platí pro stavební povolení. Zařídíme vypracování návrhu na podání stavebního povolení, jednání s úřady a zajištění konečného stavebního povolení.

Pokud budete potřebovat zařídit něco kolem věcných břemen, i s tím Vám pomůžeme.

V neposlední řadě zajistíme kolaudační rozhodnutí a spolupráci s investorem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla.

Dozor na stavbu

Provedeme technický stavební dozor na investora při realizaci stavby, kontrolujeme fakturaci stavby, zda na stavbě vše probíhá jak má a to z technického i finančního hlediska.

 

MÁM ZÁJEM / CHTĚLI BYCHOM SE ZEPTAT